Sprzętowa Bramka SMS i System SMS do masowego i grupowego wysyłania wiadomości SMS.

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY WYSYŁAĆ PLIKI
ZAREJESTRUJ

Najtańsza masowa wysyłka SMS 0zł tylko za pomocą sprzętowej bramki SMS. Płacisz raz – używasz do woli niezależnie od internetu.

KONIEC płacenia za pojedyncze SMSy

Oferujemy Sprzętową Bramkę SMS z systemem do masowego wysyłania SMS, system umożliwia:

 1. Obniżenie kosztów wysyłania SMS.
 2. Intuicyjne wysłanie SMSów do wybranych grup odbiorców, wklejanych przez kopiuj wklej.
 3. Wysyłanie i odbiór masowych SMSów, pojedynczo i grupowo.
 4. Obniżenie kosztów wysyłania SMS.
 5. Prostą integrację z własnym systemem CRM, ERP itp.
 6. Obsługę diakrytycznych znaków narodowych, i alfabetów takich jak japoński, chiński, birmański, itp.
 7. Proste zarządzanie pojedynczym, grupowym i masowym wysyłaniem SMS.
 8. Zarządzanie wysyłaniem SMSów masowo lub pojedynczo, z ustaleniem terminów, powtórzeń i opóźnień wysyłania.
 9. Możliwość ustawienia dowolnej ilości modemów wysyłających SMSy. Co pozwala na praktycznie na wysyłanie nieograniczonej ilości smsów. 30 modemów to nawet 21000 SMSów na godzinę.
 10. Bramka po podłączeniu zasilania, routera i włożeniu karty SIM jest natychmiast gotowa do wysyłania SMSów.
 11. Bramka SMS z Systemem SMS i odpowiednią ilością podłączonych urządzeń/modemów z kartami SIM może wysyłać nawet powyżej 100 tys. szt.(sto tysięcy sześcset) SMSów na 1 godzinę (przy skonfigurowaniu około 120 urządzeń/modemów).
 12. Bramka obsługuje natywnie alfabety narodowe np. Polski, Niemiecki, Rosyjski, Chiński, Khmerski, Arabski, Hebrajski i wszystkie inne, ale UWAGA – SMS ze znakami innymi niż łacińskie jest liczony przez operatorów potrójnie.

Bramka do wysyłania SMSów z oprogramowaniem, działa niezależnie od internetu i niezależnie od systemu. Obsługa panelu bramki SMS przez przeglądarkę..

Serwer, Bramka SMS, masowe wysyłanie SMSów i System SMS mieszczące się w kieszeni.

 

CENY:

Pojedyncza Bramka SMS z jednym urządzeniem/modemem do obsługi karty SIM – 2000 – 3000 zł netto.

każde kolejne urządzenie do obsługi następnej karty SIM to koszt – 300 zł netto.

Hub pozwalający na podłączenie do 28 urządzeń to koszt 1000 zł netto.

Bramka SMS i System SMS umożliwia:

 1. Wysyłanie masowe SMSów – pojedyncza bramka wyśle nawet 10-100 tys SMSów na godzinę (przy użyciu odpowiedniej ilości modemów).
 2. Lokalne zarządzanie wysyłaniem wiadomości SMS myszką, klawiaturą i monitorem lub przez posiadany komputer, tablet – bramka nie wymaga dostępu do internetu.
 3. Zdalne zarządzanie przez Internet.
 4. Łatwą integrację z bazą danych, ze stroną internetową albo systemem Klienta – oferta dodatkowa.

INNE FUNKCJE Bramki SMS z Systemem SMS – do masowego wysyłana SMSów.

 1. Bramka SMS z Systemem SMS ma możliwość wysyłania z podłączeniem 28 urządzeń przez HUB USB nawet do 75600 sztuk SMSów na godzinę.
 2. Czarna lista kontaktów SMS – klienci którzy nie chcą otrzymywać SMS nigdy ich nie otrzymają.
 3. Wysyłanie SMSów o unikalnej treści.
 4. Planowanie wysyłania SMS z treścią i wysłaniem w wybranym dniu i godzinie.
 5. Zdalna aktualizacja i/lub lokalna aktualizacja systemu.
 6. Terminarz – wysyłanie SMSów zaplanowanych dla różnych odbiorców.
 7. Przechowywanie historii wysłanych SMSów.
 8. Odbieranie SMSów od klientów.
 9. Nadawanie i wyszukiwanie kodów promocyjnych.
 10. Integracja z zewnętrznymi bazami danych lub usługi WSDL/SOAP – opcja.
 11. Wykrywanie i wyświetlanie ilości i numerów kart SIM z informacją w panelu zarządzania – System SMS.
 12. Wprowadzanie własnych baz kontaktów oraz możliwość ich zapisywania i usuwania.
 13. Obsługa narodowych czcionek.

WYMAGANIA do działania Bramki SMS:

 1. Zasilanie 110-230V.
 2. Posiadanie przynajmniej jednej aktywnej karty SIM.
 3. Router – dla lokalnego i zdalnego zarządzania Bramką SMS i Systemem SMS.
 4. Internet opcjonalnie tylko w przypadku potrzeby zdalnego zarządzania.

Aby zarządzać Systemem SMS w Bramce SMS i wysyłać SMSy wystarczy:

 1. Włączyć zasilanie.
 2. Podłączyć komputer lub tablet do bramki SMS za pośrednictwem routera (przez WiFi, kabel ethernet oraz router nie są dostarczane.)
 3. Posiadać jedną lub wiele aktywnych kart SIM, w przypadku wysyłania przez większej ilości SMS zalecamy zwiększyć ilość kart SIM i urządzeń od obsługi kart(urządzenia dodatkowe można zamówić).

Dla kogo jest Bramka SMS i System SMS z możliwością masowego wysyłania SMSów i planowania wysyłek?

Przykłady:

 1. Dla małych, średnich i dużych firm – reklamowania swoich towarów i usług, wysyłania ogłoszeń, ofert promocyjnych.
 2. Dla administracji samorządowej, centralnej i innej.
 3. Dla wysyłania tokenów, weryfikacji użytkownika, automatycznych powiadomień o zdarzeniu.
 4. Do powiadomień pracowników o wydarzeniach, zleceniach itp..
 5. W edukacji do informacji o odwołaniu zajęć, naborze, zajęciach objętych promocją, kursach wakacyjnych i okazjonalnych.
 6. Serwisy samochodowe – do przypominania klientom/właścicielom pojazdów o terminie przeglądu.
 7. Gabinety weterynaryjne – do przypominania właścicielom zwierząt np. o szczepieniach na wściekliznę, odrobaczaniu itp.
 8. Dla klientów, którzy wymagają skutecznej wysyłki SMSów.

Informacje dodatkowe:

 • Sprzęt i system jest objęty roczną gwarancją. Realizacja gwarancji to wymiana wadliwego/uszkodzonego towaru – sztuka za sztukę.
 • Licencja na System SMS pozwala na nieograniczone korzystanie z możliwości wysyłania SMSów.Aktualizacja licencji to 25% podstawowej ceny zakupu Bramki SMS z systemem SMS.
 • Oferujemy dodatkowo wsparcie i modyfikację systemu do specyficznych potrzeb Klientów.
 • Dostosowujemy System SMS do różnych innych systemów i baz danych, np. gdy funkcjonalność wysyłania masowych SMSów jest wymagana w ogłoszonym przetargu do działania.
 • Nasz system działa jako moduł i może być zaimplementowany w dowolnym etapie procesu.Oferujemy usługi przygotowywania baz danych adresowych firm zawierających e-maile i numery telefonów.
Logowanie do Systemu wysyłania SMS
Dodaj modem – lista sim
Ustawienia wysyłania SMSów
Dodawanie kontaktów
Wysylanie SMSów do grup lub indywidywidualnie
Połączenie bramki SMS z zewnętrzną bazą danych
Treść i lista odebranych SMSów
Treść i lista wysłanych SMSów przez bramkę
Czarna lista, do kogo bramka ma nie wysyłać SMSów
Administratorzy bramki SMS.