Ranking Oddziałów

Etapy:

Początkowy

Rozpoznanie Potrzeb

Prezentacja oferty

Budowanie relacji

Pożegnanie