Wyslij
Interesuje Cię rozpoznawanie mowy?
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.

Prawa autorskie

Regulamin

Właściciel praw autorskich – przepisywanie

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, usług, oprogramowania, funkcjonalności strony, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronie Przepisywanie PL należą do Przepisywanie.pl ltd. (dalej Przepisywanie PL ) w Warszawie. Wszystkie znaki towarowe nienależące do Przepisywanie PL zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony Przepisywanie PL wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawa autorskie stron trzecich

Strony wskazywane w linkach, niebędące własnością Przepisywanie PL, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli.

Ochronie podlegają również materiały umieszczane na stronach Przepisywanie PL, do których prawa nie należą do Przepisywanie PL, ale na których publikację Przepisywanie PL uzyskała zgodę ich właścicieli. Materiały takie oznaczone są najczęściej podpisem: „źródło:…” lub w inny równoważny sposób.

Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich, niezależnie od zgody Przepisywanie PL.

Zakaz wykorzystywania materiałów – Przepisywanie PL

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach serwisu Przepisywanie PL materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą do Przepisywanie PL jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „Źródło – Przepisywanie PL” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony www.Przepisywanie.pl. Wymaga to jednak każdorazowej zgody Przepisywanie PL.

Linki do strony Przepisywanie PL

Dozwolone jest, bez konieczności występowania o zgodę, tworzenie odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony Przepisywanie PL lub jej podstron i umieszczanie ich na innych stronach internetowych w sposób nie pozostawiający wątpliwości, co do pochodzenia tych linków i strony, na którą wskazują.

Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę Przepisywanie PL lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię Przepisywanie PL bądź inne prawem chronione dobra Przepisywanie PL lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Odnośnik do Przepisywanie PL nie może stanowić przeważającej lub głównej części strony, na której został umieszczony. Po przejściu na stronę Przepisywanie PL, w polu adresowym przeglądarki użytkownika musi widnieć adres URL należący do Przepisywanie PL, zastosowanie środków technicznych mających na celu ukrycie tego adresu jest zabronione. Zabronione jest również przekierowywanie na stronę Przepisywanie PL w sposób podstępny, automatyczny (tj. następujący bez kliknięcia użytkownika na odnośnik) czy w inny sposób kierujący na stronę Przepisywanie PL osoby, które tego nie oczekują.

Przepisywanie PL zastrzega sobie prawo odwołania zgody na umieszczenie odnośnika do strony Przepisywanie PL w każdej chwili, bez konieczności podania przyczyny.

Wyłączenie odpowiedzialności – przepisywanie

Informacje i funkcjonalności prezentowane na stronach Przepisywanie PL służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez Przepisywanie PL w Warszawie za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy. Ze względu na możliwość wystąpienia przekłamań lub zdezaktualizowania się informacji, Przepisywanie PL nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność. Użytkownicy korzystają z tych informacji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.