Przepisywanie nagrań audio i tekstów – nasze standardy:

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi próbkami przed zamówieniem przepisywania, aby ustalić wymaganą jakość pracy.

Przepisywanie nagrań STANDARD

Dokładność w stosunku do nagrania 99,9 %, oznaczanie kodami czasowymi.

próbka nagrania – audio,
próbka przepisanego nagrania – tekst.

Przepisany tekst nie zawiera błędów, podpórek językowych, powtórzeń.

Przepisywanie nagrań WIERNE – SPECJALNE na potrzeby spraw sądowych.

Dokładność w stosunku do nagrania 100%, z wpisanymi kodami czasowymi.

Plik przepisywanego nagrania przykład.

odpowiadający nagraniu przepisany plik tekstowy przykład.

Przepisywany tekst w tym przypadku zawiera wszystkie błędy, wtręty i podpórki językowe, które wystąpiły w nagraniu.

Przepisywanie nagrań SKRÓTOWE

Dokładność w stosunku do nagrania 80-95%, próbka nagrania – audio, próbka przepisanego nagrania – tekst.
Przepisany tekst jest zrozumiały dla czytającego. Pomijane są dygresje, błędy językowe.

Do statystyk dokładności przepisywania nie są wliczane niesłyszalne fragmenty nagrania.

PRZEPISYWANIE TEKSTÓW jest zawsze WIERNE, a formatowanie tekstu aby wyglądał identycznie z wyjściowym jest usługą dodatkową.